LEGITYMACJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW

 

Szanowni Państwo,

Osoby posiadające stały meldunek w Polsce i zainteresowane wyrobieniem legitymacji szkolnej ucznia, która uprawnia do zniżek na przejazdy transportem publicznym w Polsce, powinny :

1. Do dnia 24 października 2020 r. złożyć u wychowawcy klasy WNIOSEK O LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ (do pobrania - załacznik)

Formularz należy wypełnić dokładnie i wyraźnie ( najlepiej pismem drukowanym).

2. Dostarczyć aktualne zdjęcie legitymacyjne ucznia (właściwy format 30 mm x 42 mm) z opisem na odwrocie.

- nie należy przyklejać zdjęcia

- podpisać z tyłu - imię, nazwisko, data urodzenia

- przyciąć do podanych rozmiarów - musi zmieścić się w podanej na wniosku ramce.

Wnioski o wyrobienie nowej legitymacji przesyłane są przez nas obligatoryjnie do ORPEG w Warszawie, wyłącznie w dwóch terminach w ciągu roku szkolnego:

I termin - do 31 października 2020 r.

II termin - do 20 stycznia 2021 r.

Wnioski lub legitymację złożone po tych terminach nie będą mogły być zrealizowane w bieżącym roku szkolnym!

Legitymacje szkolne będą wydawane rodzicom ucznia wyłącznie za pokwitowaniem.

ZałącznikRozmiar
PDF icon WNIOSEK - LEGITYMACJA.PDF407.32 KB