LEGITYMACJE SZKOLNE - WNIOSKI DO 23 STYCZNIA.

 

 

Szanowni Państwo,

Osoby posiadające stały meldunek w Polsce i zainteresowane wyrobieniem legitymacji szkolnej ucznia, która uprawnia do zniżek na przejazdy transportem publicznym w Polsce, powinny :

1. Do dnia 23 stycznia 2021 r. złożyć u wychowawcy klasy WNIOSEK O LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ (do pobrania - załacznik)

Formularz należy wypełnić dokładnie i wyraźnie ( najlepiej pismem drukowanym).

2. Dostarczyć aktualne zdjęcie legitymacyjne ucznia (właściwy format 30 mm x 42 mm) z opisem na odwrocie.

- nie należy przyklejać zdjęcia

- podpisać z tyłu - imię, nazwisko, data urodzenia

- przyciąć do podanych rozmiarów

- musi zmieścić się w podanej na wniosku ramce.

Wnioski o wyrobienie nowej legitymacji przesyłane są przez nas obligatoryjnie do ORPEG w Warszawie, wyłącznie w dwóch terminach w ciągu roku szkolnego:

I termin - do 31 października 2020 r.

II termin - do 23 stycznia 2021r. 

Wnioski złożone po tym terminie nie będą mogły być zrealizowane.

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon WNIOSEK - LEGITYMACJA.PDF407.32 KB
Image icon wzór.jpg67.95 KB