NADANIE SZKOLE IMIENIA JANA PAWŁA II

W dniu 42 rocznicy wyboru Jana Pawła II pragniemy podzielić się informacją, że ZARZĄDZENIEM NR 30 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 września 2020 r. Szkole Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku zostało nadane imię Jana Pawła II.
W Polsce rok 2020 jest ogłoszony właśnie rokiem Jana Pawła II, a w Islandii w zeszłym roku obchodzono 30-lecie Jego wizyty w tym Kraju.
Od początku, rodzicom i innym osobom zaangażowanym w powstanie naszej szkoły i pomagającym w jej organizowaniu, przyświecała myśl, aby patronem szkoły został Jan Paweł II.
Wśród rodziców i nauczycieli została przeprowadzona ankieta. 90 % biorących w niej udział pozytywnie opowiedziało się za tą propozycją, a uczniowie mieli na lekcjach okazję zapoznać się z życiem i działalnością Papieża Polaka. Do Ministra Edukacji Narodowej został złożony oficjalny wniosek o nadanie szkole imienia Jana Pawła II.