PASOWANIE NA UCZNIA

17 października, w Polonijnym Dniu Dwujęzyczności, odbyło się pierwsze w historii Szkoły Polskiej przy ambasadzie RP w Reykjaviku, pasowanie na ucznia. Uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawczynią, panią Janiną Antochowiak, pięknie przygotowali się do tego wydarzenia. Uczniowie klasy trzeciej czuwali nad przebiegiem uroczystości i wprowadzali uczestników w kolejne części akademii. Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności podczas recytacji wierszyków, śpiewu piosenek i krótkiego „egzaminu pierwszaka”. Najważniejszym momentem ceremonii było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz Pasowanie na Uczniów, którego dokonała Kierownik Szkoły s. Dorota Michna. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona Uczniów Szkoły. Na pamiątkę tego wyjątkowego dnia dzieci otrzymały dyplomy a także miłe upominki.