LEGITYMACJE SZKOLNE – WNIOSKI DO 30 STYCZNIA

Przedłużamy termin składania wniosków o legitymacje szkolne do 30 stycznia 2021r.

Osoby zainteresowane wyrobieniem legitymacji szkolnej ucznia, która uprawnia do zniżek na przejazdy transportem publicznym w Polsce, powinny :

  1. Do dnia 30 stycznia 2021 r. złożyć u wychowawcy klasy WNIOSEK O LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ (do pobrania – załacznik). Formularz należy wypełnić dokładnie i wyraźnie ( najlepiej pismem drukowanym).
  2. Dostarczyć aktualne zdjęcie legitymacyjne ucznia (właściwy format 30 mm x 42 mm) z opisem na odwrocie.
  • nie należy przyklejać zdjęcia
  • podpisać z tyłu – imię, nazwisko, data urodzenia
  • przyciąć do podanych rozmiarów
  • musi zmieścić się w podanej na wniosku ramce.

Wnioski o wyrobienie nowej legitymacji przesyłane są przez nas obligatoryjnie do ORPEG w Warszawie, wyłącznie w dwóch terminach w ciągu roku szkolnego:

  • I termin – do 31 października 2020 r.
  • II termin – do 30 stycznia 2021r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą mogły być zrealizowane.