JAK PŁYNIE CZAS⏳ NA LEKCJACH👩‍🏫

ALENDARZ PEŁEN RADOŚCI.📅 🙂
uczymy się nazw miesięcy i ich kolejności w roku…
W klasach 2a i 2c czas płynie, biegnie, leci.. w miłej i przyjaznej atmosferze. Na zajęciach poświęconych tematyce związanej z „czasem” uczniowie zaprezentowali przyniesione przyrządy do mierzenia czasu. 🕰Odbył się także konkurs w grupach, w którym należało poprawnie i jak najszybciej ułożyć nazwy miesięcy wg kolejności. Emocjom i radości nie było końca. Bo przecież „szczęśliwi czasu nie mierzą…”😃