SZTANDAR SZKOŁY

25 kwietnia 2021 r. to dla nas historyczna chwila.

Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Reykjaviku otrzymała swój sztandar.

Uroczystość odbyła się w pomieszczeniach ambasady. Udział w niej wzięli gospodarze wydarzenia, Pan Ambasador Gerard Pokruszyński  wraz z małżonką, Pan Konsul Łukasz Winny, pracownicy ambasady, oraz  przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli wraz z kierownikiem, s. Dorotą Michną.

W czasie ceremonii poczet sztandarowy  w asyście kierownika szkoły odebrał sztandar z rąk Pana Ambasadora. Po odśpiewaniu hymnu Polski i prezentacji sztandaru odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów. Piękna inscenizacja o patriotycznym charakterze podkreśliła uroczysty wymiar tego wydarzenia. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie całej ceremonii.