Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP    w REYKJAVIKU Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w REYKJAVIKU

Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2020/2021

Kierownik Szkoły Polskiej

mgr s. Dorota Michna

 

Edukacja wczesnoszkolna ( klasy 1-3)

mgr Małgorzata Acheampong – Keflavik

mgr Janina Antochowska – Keflavik

mgr Jolanta Leśniak – Keflavik

mgr Katarzyna Zimnoch – Reykjavik

mgr Agnieszka Kocoń – Reykjavik

mgr Laura Matysiak – Reykjavik

mgr Monika Niemczyk – Reykjavik

 

Język polski ( klasy 4-8)

mgr Magdalena Brzozowska Piątek – Keflavik

mgr Anna Krzanowska – Keflavik

mgr Laura Matysiak – Reykjavik

mgr Ewelina Ośmiałowska  – Reykjavik

 

Wiedza o Polsce

mgr Sławomir Leśniak Reykjavik

 

Religia

mgr  s. Dorota Michna

mgr  s. Beata Ciszewska – Reykjavik

mgr  s. Ludmiła Lewdorowicz – Keflavik