Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP    w REYKJAVIKU Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w REYKJAVIKU

Rekrutacja

 

Szanowni Państwo,

Z dniem 10 kwietnia 2021 roku rozpoczynamy zapisy do Szkoły  na rok szkolny 2021/2022.

Zapisy będą trwały do 30 maja 2021 roku.

Dokładne zasady rekrutacji uczniów podane są w regulaminie – do pobrania.

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym mu naukę i realizację programu zgodnego z ramami programowymi.

Informujemy, że w rozkładzie godzin jest także lekcja religii. Rodzice wyrażają swoją wolę odnośnie uczestnictwa  dziecka w lekcjach religii katolickiej na formularzu zapisu.

Zgłaszani uczniowie do 1 klasy SP muszą mieć w roku 2021 ukończony siódmy rok życia ( rok urodzenia 2014).

Osobami uprawnionymi do zapisania dziecka do Szkoły są rodzice lub prawni opiekunowie. Wymagane są podpisy obojga rodziców ( lub przedłożenie odpowiedniego oświadczenia) a także przedstawienie dokumentu tożsamości dziecka i rodzica.

Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez złożenie wymaganej dokumentacji . Przyjmowana jest wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia:

  • Dokładnie wypełniona karta zapisu
  • Klauzula informacyjna

Karty zapisu będą przyjmowane przez kierownika szkoły – s. Dorotę Michnę, w szkole, w każdą sobotę, w którą odbywają się zajęcia lekcyjne :

  • w Reykjaviku w godz. 9:00 – 11:00
  • w Keflaviku w godz. 13:30 – 17:00
  • w przypadku, gdy Rodzice nie mają możliwości złożenia wniosku w wyznaczonych godzinach, proszę kontaktować się telefonicznie. Tel. 782 72 18

Bardzo prosimy aby wydrukować dwustronnie, na jednej kartce każdy z dokumentów: Kartę zapisu oraz Klauzulę informacyjną.